Documento sin título
Joan Nogué     Txema Onzain     Félix López
Balmes 129 4t 1a   Barcelona   Telf: +34 93 454 83 87
CEIP Turó de Can Matas
Sant Cugat del Vallès, Barcelona
Aquest CEIP és el primer d’un seguit de projectes on es comença a reflexionar en temes recurrents en aquests tipus d’edifici: la implantació, l’accés, les relacions de posició dels diferents serveis comuns i circulacions entre infantil i primària; el gimnàs com a pavelló exempt que formalitza i tanca el pati; l’orientació i la protecció solar; la forma casi obligada de les finestres de les aules orientades a nord, el sistema constructiu més adient...

En aquest cas assagem una disposició estesa del programa en una successió de buits i plens amb circulacions i accessos laterals generant en la seva part central, un claustre o jardí interior, espai comú d’ambdues escoles. Cada edifici correspondrà a una part específica del programa, i aquests cinc volums: infantil, primària, administració, menjador i gimnàs es disposen amb certa autonomia en el conjunt. Un pati doncs, com un gran espai buit esponjador i dinamitzador del conjunt uneix ambdues escoles, Infantil i Primària, amb les peces de servei comunes, administració, menjador i els recorreguts horitzontals de planta baixa

Posteriorment a la redacció del projecte bàsic apareix un nou requeriment pel projecte, que serà l’exigència d’escurçar el procés tradicional de construcció d’una escola, per permetre tenir llest l’edifici en 10 mesos com a màxim, entre la redacció del projecte i l’execució de l’obra. Aquest requeriment, ens va fer plantejar la possibilitat d’adoptar sistemes industrialitzats alternatius als habituals de prefabricats de formigó. A més la racionalitat modular del projecte ens ha permès, doncs, industrialitzar totalment l’edifici, construint-lo per mòduls tridimensionals d’estructura d’acer acabats completament a taller i posteriorment transportats i acoblats a l’obra.
DATA PROJECTE2003 - 2005
DATA D'OBRA2004 - 2006
EMPLAÇAMENTTuró de Can Matas, Sant cugat del Vallès
SUPERFÍCIE3.374 m2
PEM3.184.300 €
PROMOTORDepartament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya. GISA
CONSTRUCCIÓUTE IMAPRHO S.A.
COAUTORJordi Roig, arq.
COL·LABORADORSFèlix López, Arquitecte
Ivan Guardiola, Arquitecte
Mireia Marés, Arquitecte
Adriana Furné, Arquitecte
INSTAL·LACIONSJ.A. Tribó - Arcadi de Bobes
ESTRUCTURABIS Arquitectes - NATEC Ingenieros
FOTOGRAFIAWenzel

Seleccionats al Concurs Catalunya Construcció del Col•legi d’Arquitectes Tècnics de Barcelona, (Arquitectura industrialitzada)
Primer premi al concurs del projecte