Documento sin título
Joan Nogué     Txema Onzain     Félix López
Balmes 129 4t 1a   Barcelona   Telf: +34 93 454 83 87
Bloc de 60 habitatges, locals i aparcament
Hospitalet de Llobregat, Barcelona
El projecte respon a les directrius bàsiques previstes en la Modificació Puntual del PGM recol·locant les vivendes expropiades per a l’ampliació de l’Equipament Ferial (Pavellons 5 i 7) en una nova ordenació amb façana al carrer Ciències, buscant generar un espai interior protegit entre els nous pavellons i el bloc plurifamiliar.

Les decisions respecte la disposició i volumetria van ser:
Separar en 5 blocs la Proposta d’Ordenació del PGM a través de unes obertures de 3m d’amplada per aconseguir un ritme en la disposició dels edificis.
Disposar d’un sòcol continu al carrer que donés el màxim front comercial possible i signifiqués una barrera visual y sonora respecte al jardí interior.
Ajustar les tipologies per orientar totes les cuines i les sales d’estar a sud
Aconseguir una forma urbana contundent de l’edifici cap al carrer i una façana més amable i domèstica cap a l’interior.

La imatge de l’edifici es coherent amb aquestes intencions. La seva pell lleugera i buidada es vincula a la zona de dia de les vivendes, mentre que la més isòtropa i massissa es vincula a la zona de descans. Així mateix, es busca l’efecte canviant d’aquesta solució al llarg del dia i de les estacions de l’any.

Tots aquests aspectes imprimeixen a l’edifici el caràcter de nova creació de ciutat que s’ha volgut transmitir, molt vinculat a l’entorn en el que es situa, no sòls amb l’imatge, sinó també en els criteris d’elecció dels sistemes constructius utilitzats.
DATA PROJECTE2007 - 2009
DATA D'OBRA2008 - 2009
EMPLAÇAMENTC/ Ciències 10-18, l'Hospitalet de Llobregat
SUPERFÍCIE10.613,17 m2
PEM6.750.818 €
PROMOTORFIRA 2000 S.A.
CONSTRUCCIÓSACYR VALLEHERMOSO S.A.
SOGESA INSTALACIONES INTEGRALES S.A.
VÍAS Y CONSTRUCCIONES S.A.
COL·LABORADORSTopo Abe, arq.
Joan Puig, arq tec.
Cristina Ribera, arq.
Marina Berbel, arq.
Silvia Ocaña, arq.
Massimo Pietrobon, arq.
Cèlia Monfort, arq.
INSTAL·LACIONSFONT I ARMENGOL S.A.
ESTRUCTURABIS Arquitectes
FOTOGRAFIAGianluca Giaccone

Seleccionats a la 1a Mostra d'arquitectura de Barcelona a la modalitat d'edificis d'habitatges plurifamiliars de promoció privada
Primer premi al concurs del projecte