Documento sin título
Joan Nogué     Txema Onzain     Félix López
Balmes 129 4t 1a   Barcelona   Telf: +34 93 454 83 87
Residència per a gent gran
Granollers, Barcelona
L’arquitectura d’una residència de gent gran ha d’ajudar a atendre necessitats profundes, essencials, d’unes persones que es troben en un moment vital especialment difícil. L’ingrés en una residència comporta l’acceptació i la identificació amb una darrera etapa de la vida en la que s’estableix un procés de separació i dol dels espais viscuts, dels objectes estimats i de les nostres relacions. S’introdueix doncs, dintre de la concisió precisa del programa, el factor d’acollida i es troba que mantenint les prescripcions dimensionals d’aquest, es poden proposar tota una sèrie de mesures que permetin als nous residents fer seu l’edifici.

Quant a la forma i disposició espaial busquem multiplicar la percepció dels espais de què disposem gràcies a la seva personalització i ubicació estratègica, permetent formes diverses d’apropiació depenent de la seva situació, ús, orientació i vistes. Es cerca també el confort que proporcionen els materials i les associacions que fem sobre ells. En un moment en que l’horitzó físic es redueix, poder escollir i gaudir d’alternatives a l’hora d’utilitzar els espais, es tradueix en majors expectatives vitals.

Es proposa un jardí acabat amb quatre grans exemplars d’arbres de 8 a 10m d’alçària, i tota una sèrie de plantes arbustives també de bona dimensió complementades per enfiladisses en la paret sud. Amb aquesta disposició s’assegura un jardí fresc ja des del primer estiu i un jardí acabat i suficientment solejat a l’hivern. Es creen al jardí una sèrie d’espais diversificats per donar cabuda a un nombre major de persones sense que l’espai resti petit. Així es crea una terrassa a nivell de la planta primera que produeix un gran porxo a nivell de jardí, un aixopluc que permetrà desenvolupar uns espais de jocs de taula.
DATA PROJECTE2011
EMPLAÇAMENTCarrer Tetuan, 20
SUPERFÍCIE6.876 m2
PEM 5.805.033,29 €
PROMOTORAjuntament de Granollers
COL·LABORADORSMarina Berbel, arq.
Marta Cristiano, arq.
Cristina Ribera, arq.
Gianluca Giaconne, arq.
Oscar Vendrell, arq.


Segon premi al Concurs del projecte