Documento sin título
Joan Nogué     Txema Onzain     Félix López
Balmes 129 4t 1a   Barcelona   Telf: +34 93 454 83 87
Ampliació i reforma Centre Cívic Mirasol
Sant Cugat del Vallès, Barcelona
El Centre Cívic actual s’amplia col·locant a la part sud de la parcel·la, un tercer volum definint dos patis de caràcter ben diferenciat. El primer recintat, interior, més claustral i el segon més obert, de caràcter més lúdic i dinàmic.
L’ampliació s’organitza en tres franges. Una primera banda formada per les sales mes reglades es relaciona amb el pati interior mentre que la segona que conté les més lúdiques s’aboca al pati exterior. Al mig d’ambdues, es troba la tercera franja que serveix d’espai de comunicació per accedir a les diferents sales d’activitat i a la vegada, té una funció representativa. Aquest corredor central es converteix en un espai multi usos que relaciona les diferents activitats i és l’expansió natural de les sales on serveix. S’hi poden realitzar exposicions de caràcter temporal o qualsevol altre tipus d’activitat col·lectiva.
Pel costat oest, l’espai central s’eixampla fins a convertir-se en la zona de bar i l’Espai de trobada, que es relacionen amb el pati exterior a través d’un gran porxo orientat a sud.
La secció esdevé el motiu espacial principal de l’edifici. La coberta s’aixeca formant uns lluernaris que deixen entrar llum difosa en aquest espai central i resolen així, la gran profunditat i compacitat de l’edifici.
DATA PROJECTE2007
DATA D'OBRA2008-2010
EMPLAÇAMENTC/ Mallorca 42, Sant Cugat del Vallès.
SUPERFÍCIE1.250 m2
PEM1.577.896 €
PROMOTORAjuntament de
Sant Cugat del Vallès
CONSTRUCCIÓConstrucciones J.A. Barbany,
S.L.
COAUTORJordi Roig, arq.
COL·LABORADORSLlorenç Vallribera, Arq.
INSTAL·LACIONSFont i Armengol enginyers.
ESTRUCTURABIS Arquitectes
FOTOGRAFIAMarcela Grassi

Seleccionats a la Cinquena Biennal d’Arquitectura del Vallès