Documento sin título
Joan Nogué     Txema Onzain     Félix López
Balmes 129 4t 1a   Barcelona   Telf: +34 93 454 83 87
Concurs BIMSA per equipament a Les Corts
Barcelona
El projecte ha de resoldre la convivència de tres equipaments en un mateix solar, de planta triangular. Per una banda una EAIA i un CSS i per l’altra, i en una segona fase, la construcció d’una Llar residencial. A més cal integrar al projecte la façana patrimonial existent de l’antiga fàbrica Planell.

Optem per fer una distribució d’aquests tres programes dividint el solar en franges paral·leles a la base del triangle que s’acomoden perfectament a les necessitats de cadascun d’ells. La EAIA i el CSS queden situades a la base del triangle mentre que la llar residencial ocupa la punxa del mateix. En ella es diferencien volumètricament els habitatges dels grans espais de relació. Aquests últims es disposen en un basament de tres plantes ja que, per la seva gran dimensió, s’adapten millor a la forma triangular. Sobre aquest basament s’allibera un segon paral·lelepípede que desenvolupa en altura el programa dels habitatges. S’aconsegueix així una bona tipologia, per la disposició i orientació dels espais, caracteritzada pels alts graus d’il·luminació natural i assolellament, per l’excel·lent ventilació creuada i per l’obertura a les vistes llunyanes.

La disposició volumètrica amb el basament que ocupa tot el solar i que recull i integra la façana existent i els dos volums estilitzats que s’aixequen sobre aquest, permet apropar-se i reconèixer les alçàries de 3 plantes del casc antic de les Corts i a la vegada resoldre l’important edificabilitat assignada al solar amb una volumetria que finalitza amb dinamisme i frescor la façana del carrer d’Europa.
DATA PROJECTE2010
EMPLAÇAMENTc/ Anglesola, 1 Barcelona
SUPERFÍCIE2.398
PEM5.045.257 €
PROMOTORBIMSA
COL·LABORADORSMarina Berbel, arq.
Óscar Vendrell, arq.

Tercer premi al Concurs del projecte