Documento sin título
Joan Nogué     Txema Onzain     Félix López
Balmes 129 4t 1a   Barcelona   Telf: +34 93 454 83 87
DATA PROJECTE
DATA D'OBRA
EMPLAÇAMENT
SUPERFÍCIE
PEM
PROMOTOR
CONSTRUCCIÓ
COL·LABORADORS
INSTAL·LACIONS
ESTRUCTURA
FOTÒGRAF

Primer premi al Concurs del projecte