Documento sin título
Joan Nogué     Txema Onzain     Félix López
Balmes 129 4t 1a   Barcelona   Telf: +34 93 454 83 87
50 Habitatges socials a Nîmes
Nîmes, França
Proposem una integració contemporània i subtil en un context urbà de fort caràcter arquitectònic, un edifici que s'integri amb exactitud al seu medi, reinterpretant segons línies contemporànies, els colors i els materials del vocabulari arquitectònic de les façanes i cobertes de l'entorn existent. Aquesta operació de renovació urbana, caracteritzada per un fort augment de la densitat, intenta donar resposta cuidant i mantenint els espais interiors originals per reafirmar la seva identitat. Utilitzem una estratègia de camuflatge on les cobertes propostes s'adeqüen als colors de les de l'entorn, visibles des dels edificis alts o des de la via del tren que creua la ciutat, les façanes s'integren en el conjunt del carrer mantenint la proporció de les obertures de finestres, balcons i cornises. La reinterpretació de l'impluvium romà proposa una revaloració dels patis originals i la disposició de les finques a demolir, donant-los a la vegada un caràcter més urbà, proporcions més regulars així com dimensions més generoses als habitatges.
DATA PROJECTE2013
EMPLAÇAMENTNîmes, France
SUPERFÍCIE5.400 m2
PEM4.200.000 €
PROMOTORHabitat du Gard

Seleccionats