Documento sin título
Joan Nogué     Txema Onzain     Félix López
Balmes 129 4t 1a   Barcelona   Telf: +34 93 454 83 87
Restauració d'interiors i acabats
Pavelló de l'Administració del recinte Històric Hospital de Sant Pau
Els interiors del Pavelló de l’Administració, obra de l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner, són exuberants i rics en elements ornamentals, sobretot ceràmics. Les voltes de les sales són l’element més significatiu i més ben conservat, ja que alguns revestiments i sobretot els paviments es troben malmesos o desapareguts.

El projecte es fonamenta en dues premisses bàsiques:

1- L’edifici patrimonial ha patit moltes ferides en la seva història i ara és el moment de retornar-li la bellesa i estat original mitjançant una restauració acurada que esborri tots els elements postissos i potencii els originals.

2- La posada en vàlua del elements ornamentals mitjançant l’ús de materials neutres i naturals, poc treballats per la mà de l’home i que expressin la seva pròpia naturalesa, textura, color, etc. per destacar el que és original del que és contemporani sense vocació de competir.

Les intervencions segueixen un fil conductor a través de revestiments de fusta amb diverses textures verticals i diverses tonalitats que van del color natural de la fusta al blanc. La integració de les lluminàries en els revestiments o mitjançant bàculs intenta no pertorbar la imatge de les voltes i les estances, així com la voluntat que les instal.lacions no siguin visibles. La recuperació dels elements originals desapareguts són fruit d’un anàlisi exhaustiu de la documentació fotogràfica, els plànols, un estudi profund dels usos, la tècnica i l’estructura de l’edifici original.

El projecte ha de permetre un canvi d’ús de l’edifici, amb uns requeriments que no tenia originalment i que suposen una forta intervenció per permetre que avui continui funcionant sense perdre l’essència de l’edifici d’en Domènech i l’esperit de servei del mecenes Pau Gil.

Seleccionats a la 2a Mostra d’Arquitectura Catalana en la modalitat de rehabilitació amb l’obra Restauració i adequació del Pavelló d’Administració del recinte modernista de Sant Pau.
Pavelló de l'Administració del recinte Històric Hospital de Sant Pau, GENERALITAT
Menció especial als Premis Catalunya Construcció del CAATB, a “La intervenció en edificació existent”.