Documento sin título
Joan Nogué     Txema Onzain     Félix López
Balmes 129 4t 1a   Barcelona   Telf: +34 93 454 83 87
Restauració de Façanes
Administració del recinte Històric
Hospital de Sant Pau
Les façanes de maó del Pavelló de l’Administració es troben profusament decorades amb elements ornamentals petris i ceràmics, alguns d’ells malmesos o perduts, i per tant la intervenció s’ha fonamentat en netejar, consolidar i reproduir aquests elements respectant les pàtines originals i homogeneïtzant la resta.
Tot i així, l’anàlisi profund i exhaustiu de la documentació original i les proves realitzades suggerien una intervenció més profunda i complexa per restaurar l’estructura metàl·lica que es troba a l’interior de la façana i que és vital per l’estabilitat estructural de l’edifici, que presentava patologies en algun sector, i que ha de servir per protegir i allargar la vida d’una estructura que permet aguantar les empentes d’unes voltes interiors molt esveltes i valuoses.
DATA PROJECTE2010
DATA D'OBRA2012-2013
EMPLAÇAMENTBarcelona
SUPERFÍCIE9.250 m2
PEM19.577.896 €
PROMOTORFundació privada de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Menció d'Honor