Documento sin título
Joan Nogué     Txema Onzain     Félix López
Balmes 129 4t 1a   Barcelona   Telf: +34 93 454 83 87
Escola infantil i grup escolar, Zac Andromède
Beauzelle,Toulouse
El projecte crea una continuïtat urbana al llarg del carrer de Vignemale, entre l’avinguda de la République i el carrer Balaïtous. Aquesta implantació, que connecta les diferents entitats del programa entre elles, atorga al projecte una imatge unitària i homogènia d’equipament de caràcter públic. L’alineació creada sobre el carrer constitueix un filtre més o menys permeable, en funció dels elements del programa que delimiti. Així doncs, el front construït al llarg de la zona d’escola bressol ofereix una disposició de patis tancats al carrer, creant un ambient tranquil i protegit. Més al sud, en el tram del grup escolar, l’alineació es compon alternant volums edificats i buits, oferint transparències cap als patis i els diferents espais d’oci. Aquest joc de buits i plens, ofereix una millor lectura de l’organització funcional de l’edifici, i trenca el caràcter fortament longitudinal de la façana. El projecte, a més a més, fa especial atenció als seus edificis veïns, amb més alçada i vistes directes a la coberta de l’equipament, plantejant-la com una cinquena façana de caràcter vegetal.
DATA PROJECTE2014
EMPLAÇAMENTBeauzelle, France
SUPERFÍCIE5.077 m2
PEM8.400.000 €
PROMOTOROppidea

Segon premi.