Documento sin título
Joan Nogué     Txema Onzain     Félix López
Balmes 129 4t 1a   Barcelona   Telf: +34 93 454 83 87
Escola Agnès
Sitges, Barcelona
Líentorn de la nova escola, un barri de Sitges amb estructura urbana de ciutat jardí, convida a plantejar un edifici volumètricament discret, amb una imatge senzilla i poc sofisticada.
La proposta del projecte manté la preexistència díun petit bosquet de pins i garrofers com a lloc singular que dona identitat a líescola. La seva presència contribueix a la protecció de líequipament respecte al trànsit rodat i ajuda a delimitar la implantació de líedifici dins del solar.
La posició separada dels cossos díinfantil i primària busca formalitzar els espais lliures resultants -plaça díaccés, pati díinfantil, pati de primària- com espais definits i qualificats. Amb líespai de transició entre els dos edificis principals es formalitza la gran cancel·la díentrada, no climatitzada i transparent, que permet una forta relació de continuïtat entre la plaça díaccés i el pati de joc interior.
DATA PROJECTE2015
DATA D'OBRA-
EMPLAÇAMENTSitges, Barcelona
SUPERFÍCIE2.375 m2
PEM2.580.555
PROMOTORDepartament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Infraestructures.cat
CONSTRUCCIÓ-
COAUTOR-
COL·LABORADORS-
INSTAL·LACIONS-
ESTRUCTURA-
FOTÒGRAF-

Primer premi.