Documento sin título
Joan Nogué     Txema Onzain     Félix López
Balmes 129 4t 1a   Barcelona   Telf: +34 93 454 83 87
Escola Agnes
Sitges
La morfologia urbana en el que es situa la nova escola convida a projectar un edifici de volumetria discreta i poc sofisticada, però fàcilment identificable, amb la voluntat de significar l’entrada al barri de Quint Mar des del centre urbà de Sitges.
El desnivell del solar de més de 5m, obliga a situar el punt d’accés en un punt intermedi, des del que s’articulen els diferents volums, definint l’espai d’accés principal a l’escola. Es tracta d’una plaça d’acollida, que actua com espai de transició entre l’interior de edifici i la via pública.
Una zona arbrada plena de garrofers i pins, situats a l’àmbit del solar amb més pendent, es preserva amb una mínima urbanització per assegurar la contenció de terres i configurarà una de les imatges que donin identitat al centre escolar.
DATA PROJECTE2015
EMPLAÇAMENTSitges, Barcelona
SUPERFÍCIE2.375 m2
PEM2.580.555 €
PROMOTORDepartament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Infraestructures.cat
COL·LABORADORSXavier Vilaregut, Arq.
Francesc Haro, estudiant d'Arq.
INSTAL·LACIONSPGI Engineering
ESTRUCTURABernuz-Fernàndez Arq.

Primer premi.