nogue onzain lopez arquitectura

Onl, arquitectura es un despacho de arquitectos de Barcelona fundado el año 1988 representado por los arquitectos Joan Nogué, Txema Onzain y Fèlix López.

Formamos un equipo multidisciplinar que ofrece servicios integrales y personalizados de arquitectura, restauración, espacio urbano y diseño de interior a través de una estructura propia de 15 profesionales que se complementa con estudiantes de arquitectura y una red estable de colaboradores externos en diferentes disciplinar como cálculo de estructuras e instalaciones, sostenibilidad -+ad y eficiencia energética, patrimonio y restauración, paisajismo y diseño urbano.

En Onl, entendemos el ejercicio de la arquitectura como un trabajo colectivo, multidisciplinar, de integración de experiencias y conocimiento, para dar respuesta a las demandas de nuestros clientes. Nuestro compromiso con la calidad arquitectónica se consigue prestando la máxima atención al proceso de diseño vinculado a la calidad constructiva, la reducción del impacto ambiental y las emisiones asociadas a los edificios y al proceso urbanizador, la innovación tecnológica, la eficacia en la gestión de procesos y el control de costes.

Desde el año 2010, en Onl arquitectura tenemos implantado el sistema de gestión de calidad ISO 9001 y de eco-diseño ISO 14006, certificados con AENOR, que nos permite optimizar la calidad de los servicios prestados e incrementar la satisfacción de nuestros clientes. 

Desde el año 2014, Onl arquitectura tiene implantada la metodología BIM.

Para ello contamos con un equipo propio de arquitectos y colaboradores externos:

 

Socios

Joan Nogué
Txema Onzain
Fèlix López

Asociado

Javier Vilaregut

Equip de arquitectura

Marta Morales
Francisco Pérez
Xavier Bueno
Ferran Iglesias
Jose Sánchez
Marina Campomar

Administración y CQ

Montserrat Clarella
Josep Orteu
Aina Nogué

Arquitectura Técnica
AT3

Cálculo de estructuras
BERNUZ & FERNANDEZ  ARQRUITECTES
BIS ARQUITECTES

Instalaciones

QIESTUDI

PGI GROUP 
FONT I ARMENGOL 
AVANT ENGINYERS 

Diseño de iluminación
ARTEC3

Diseño de acústica
ARAU acústica

WS-acoustics

Eficiencia energética y medioambiental
AIGUASOL

Restauración y patrimonio
MATTERS
TdART 

Paisajismo
IGR EMAP 

Escultura y espacio urbano
Lucía Onzain escultora

Fotografía
Jose Masterton
Marcela Grassi
José Hevia 

Amb la definició de la següent Política de Qualitat, NOGUÉ ONZAIN LÓPEZ, ARQUITECTES S.L.P. es compromet a desenvolupar totes les seves activitats envers la consecució d’un únic i principal objectiu: LA SATISFACCIÓ i ORIENTACIÓ AL CLIENT La consecució d’aquest objectiu bàsic es basa en la motivació, compromís, formació continua i participació de tot el personal de NOGUÉ ONZAIN LÓPEZ, ARQUITECTES S.L.P. liderat pels màxims responsables de l’empresa, que són els Socis Fundadors. Independentment del lloc de treball i de les responsabilitats de cada col·laborador, tots som els últims responsables de la nostra pròpia feina, buscant sempre la satisfacció dels clients, acomplint amb els requisits sol·licitats. Aquest propòsit de treball devem aconseguir-lo recolzant-nos en l’aplicació del Sistema de Gestió Integrat basat en les Normes UNE-EN-ISO 9001:2015 i UNE-EN-ISO 14006:2011, que ens garanteix uniformitat, millora contínua i metodologia per treballar TOTS envers el mateix objectiu comú, amb el compliment de tots aquells requisits legals que apliquin a l’organització així com d’altres subscrits per l’organització. Assumim el compromís per a la prevenció de la contaminació i millora contínua del procés d’ecodisseny en la totalitat dels projectes i l’acompliment ambiental dels projectes dissenyats al llarg del seu cicle de vida, sense traslladar impactes ambientals adversos entre les diferents fases del cicle de vida.

Cap client, es sentirà defraudat pel nostre treball i sempre mantindrem les més altes cotes de credibilitat, competència, agilitat, cortesia, comunicació i comprensió, valors fonamentals per la percepció del servei.

Tractarem al proveïdor com si d’un col·laborador es tractés, involucrant-lo en el nostre procés de qualitat i millora contínua, doncs és un més dels esglaons del nostre procés. Aquesta Política de Qualitat és publicitada, entesa, implantada, mantinguda i actualitzada a tots els nivells de l’empresa, i com a Socis-Directors té el nostre total recolzament i ens comprometem a ésser els primers en complir les disposicions recollides al nostre Sistema de Gestió Integrat, així com a vetllar pel seu compliment en tot el nostre àmbit de responsabilitat.