Rehabilitación de la Casa de la Prensa

Barcelona, en proceso

Descripción

El destí previst per l’edifici de la Casa de la Premsa de Barcelona és la d’acollir dos equipaments municipals, per una part s’habilita una nova seu per a la Biblioteca del Poble-Sec i per l’altra es crea un equipament de gestió veïnal.

Onl arquitectura proposa restaurar l’edifici  integralment, actuant tant en la totalitat de l’envolupant com als seus espais interiors. A la vegada es realitzen una sèrie d’operacions per assolir el programa i posar l’edifici al dia en quant a seguretat, confort climàtic i estalvi energètic. Totes aquestes intervencions es fan des del màxim respecte al seu valor patrimonial.