CEIP Cavaller Arnau

Riudoms - 2013​

Client:

GISA i Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya 

Col·laboradors: 

BIS arquitectes / Font i Armengol

Fotografia:

Marcela Grassi

Descripció

La proposta d’organització de l’escola Cavaller Arnau és un pas endavant respecte a propostes anteriors d’implantació dels espai docents al voltant d’un pati interior. 

És una decisió de projecte que permet definir amb l’edificació un lloc recognoscible mitjançant tres façanes de l’edifici més un element lleuger conformat per un porxo.

Aquesta disposició dels volums, fa possible que els nens, usuaris de l’edifici, disposin d’un espai exterior acotat, a on poder abstreure’s d’un paisatge a on la crisis econòmica l’ha aturat en el temps.

El tractament del color, estableix un joc de relació entre forats i massissos en les façanes més planes, alhora que ajuda a accentuar la profunditat donada a les orientades a sud, mitjançant els elements de protecció solar.