Escola Univers

Client:

BIMSA, Barcelona Infraestructures Municipals S.A.

Col·laboradors: 

Bernuz-Fernandez arquitectes / Font i Armengol

Fotografia:

Marcela Grassi

Descripció

La proposta es basa en una organització del programa en tres franges. Les sales de classe de primària i els espais comuns al costat nord-est donant resposta a l’eixample, i el programa d’infantil i d’escola bressol al costat sud-oest en dos pisos que donen resposta a la configuració del barri de Gràcia. 

Una tercera franja entremig de les anteriors, absorbeix la peça del gimnàs i crea un pati parcialment cobert on conflueixen els diferents accessos, generant un espai carregat de dinamisme. 

La situació en una zona urbana d’alta densitat, y la parcel·la amb una superfície limitada, fa necessària la transformació de la planta segona de l’edifici en zona de pati recreatiu.