Habitatges carrer Pujades

Client:

GRE Assets

Col·laboradors: 

Bernuz-Fernandez arquitectes / PGI engineering

Descripció

El projecte es formalitza segons una ordenació, que a diferència de la resta del barri, caracteritzat per la tipologia d’edificació de barra lineal, aposta per la transparència de la parcel·la. D’aquesta manera, s’estableix una connexió visual entre el carrer i l’espai verd generat al darrera.

La condició d’edificació aïllada tipus torre, convida a treballar els habitatges alhora que s’estudia la seva posició respecte el nucli, així com la seva millor orientació. 

Aquesta idea queda representada en dues façanes complementaries, però completament diferents, La façana del carrer, orientada a nord, més plana i cega, amb forats controlats, encara que amb un fort component volumètric. I la façana del parc, orientada a sud, on les profunditats queden emfatitzades per la presència de generoses terrasses en voladiu, que protegeixen les grans obertures de les sales d’estar.