Habitatges dotacionals i equipaments al carrer Navas de Tolosa

Barcelona - 2013

Client:

Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona

Col·laboradors: 

BIS arquitectes / Font i Armengol

Fotografia:

Jordi Surroca

Descripció

Cinc programes per un conjunt d’edificis d’ús públic: 154 habitatges de lloguer per a joves, i gent gran, una escola bressol, un centre cívic i dues plantes d’aparcament soterrani de lloguer.

La possibilitat d’ordenar el conjunt en dos edificis ens permet separar-los obrint el pati al carrer, justament en la cantonada que formen les dues vies principals. 

Es desmaterialitza el xamfrà -única façana que en l’eixample Cerdà permet visions frontals – creant un punt d’atracció pel descobriment de la plaça interior a través d’una tensa volumetria on s’apropen perillosament les 6 plantes pis dels dos testers. Aquests al volar sobre l’obertura del pati, buiden la planta baixa, permeten visions més llunyanes des dels carrers de l’entorn.

En l’expressió exterior, busquem els suggeriments tectònics que ens proporcionen els diferents plans de llum i ombra que resulten del tractament i disposició del forat.