Pavelló de l'administració de l'Hospital de Sant Pau

Client:

Fundació privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Col·laboradors: 

Fotografia:

Marcela Grassi i Robert Ramos

Descripció

Els interiors del Pavelló de l’Administració, obra de l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner, són exuberants i rics en elements ornamentals, sobretot ceràmics. Les voltes de les sales són l’element més significatiu i més ben conservat, ja que alguns revestiments i sobretot els paviments es troben malmesos o desapareguts.

El projecte es fonamenta en dues premisses bàsiques:

1- L’edifici patrimonial ha patit moltes ferides en la seva història i ara és el moment de retornar-li la bellesa i estat original mitjançant una restauració acurada que esborri tots els elements postissos i potencii els originals.

2- La posada en vàlua del elements ornamentals mitjançant l’ús de materials neutres i naturals, poc treballats per la mà de l’home i que expressin la seva pròpia naturalesa, textura, color, etc. per destacar el que és original del que és contemporani sense vocació de competir.

El projecte ha de permetre un canvi d’ús de l’edifici, amb uns requeriments que no tenia originalment i que suposen una forta intervenció per permetre que avui continui funcionant sense perdre l’essència de l’edifici d’en Domènech i l’esperit de servei del mecenes Pau Gil.