Parc de Can Gambús

Sabadell - 2009

Client

Junta de Compensació de Can Gambús

Col·laboradors 

ARQ 3 – Ángel Figuerola

Fotografia

Marcela Grassi

 

 

Descripció

Un parc de barri que per la seva dimensió i especificitat assoleix un cert protagonisme dins el municipi i per tant hauria de gaudir d’alguna característica definitòria a nivell municipal. Optem per situar el joc com a element central al voltant del qual giren i s’integren la resta de activitats del parc.

S’ha treballat amb la capacitat dels objectes per crear expectatives de joc sense que obligatòriament siguin elements-jocs en sí. Ens ha interessat la doble lectura i el múltiple ús que pot tenir la escultura.
En aquest sentit s’ha buscat que el mateix traçat del parc com l’elecció dels jocs tinguin una component lingüística i plàstica que es relacioni amb l’escultura.

Un objectiu específic ha estat el treball amb l’arbrat que va des del reforç i ampliació la recreació de les arbredes existents insistint en el amb especies de bosc i de cultiu existents roures i ametllers, Pinus pinea.


– Reutilitzar els 130 exemplars d’oliveres existents (situant els de millor factura al basament de la masia i dedicant la resta a proporcionar densitat a les arbredes autòctones.)


– Plantar estratègicament un nombre de grans exemplars d’arbres ornamentals per proporcionar una imatge més madura i complerta del parc.


– Crear un petit arborètum amb espècies que no existeixen a Sabadell.